Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki "cookie" dla zapewnienia optymalnej obsługi Użytkownika. Kontynuując przeglądanie strony internetowej Użytkownik wyraża zgodę na stosowanie plików "cookie". Więcej informacji

Glossary of Materials Testing

A B C D E G H I K L Ł M
N O P R S Ś T U V W Z
back to top
A
Adherence
Amortyzatory
Amplituda naprężenia
Anizotropowy lub Anizotropia
back to top
B
Badania Reologiczne
Bijak
Błąd
Bloki Oporowe
back to top
C
Całkowita Energia Pochłonięta (Udarność)
CEAST: Compagnia Europea Apparecchi Scientifici Torino (CEAST)
Ciągliwość
Czas do zerwania
Częstotliwość (Akwizycja Wyników Udarności)
Częstotliwość Harmoniczna (Udarność)
Częstotliwość, Naturalna
back to top
D
Deformacja pod obciążeniem
Deformacja skrętna
Denier
Detektor pęknięcia
Detektor zdarzenia
Dies (Rheology)
Długość Odcinka Pomiarowego Próbki
Długość Robocza
Długość rozdarcia
Długość Rozrywania
Dokładność
Dynamiczna Analiza Mechaniczna (DMA)
Dzwonienie (oscylacyjna tłumiona reakcja układu na impuls sygnału)
back to top
E
Ekstensometr
Energia
Energia Całkowita (Udarność)
Energia deformacji
Energia odkształcenia
Energia Powodująca Odkształcenie Trwałe (Udarność)
Energia przy Maksymalnym Obciążeniu (Udarność)
Energia uderzenia
Energia Zużyta przy Zniszczeniu Próbki (Udarność)
Extension
back to top
G
Górna Granica Plastyczności
Gęstość liniowa
Giętny moduł sprężystości
Głowica Pomiarowa
Granica pełzania
Granica plastyczności
Granica plastyczności przy ściskaniu
Granica płynności
Granica proporcjonalności
Granica sprężystości
Granica sprężystości, umowna
back to top
H
Histereza sprężysta
back to top
I
In Vitro
Inicjacja Pęknięcia
Interpolacja Liniowa
Isotropic
Izod (Impact)
back to top
K
Kalibracja
Kanał
Kanał Rzeczywisty
Kanał Wydzielony
Kanał Złożony
Kompensacja
Korekta Bagley'a
Kowadełka
Kruchość
back to top
L
Lepkość
Lepkosprężystość
Liczba Stopowa
Limity (Ograniczenia eksploatacyjne)
Luz
back to top
Ł
Łańcuch elementów w układzie obciążenia maszyny
Łupliwość
back to top
M
Maksymalna wartość składowej siły bezwładności (udarność)
Maksymalne (płynięcie) Obciążenie (Udarność)
Maksymalne naprężenie włókna
Maksymalne Obciążenie (Udarność)
Materiały termoplastyczne
Minimalny promień gięcia
Moduł
Moduł sprężystości
Moduł sprężystości objętościowej
Moduł sprężystości rozciągania
Moduł sprężystości ścinania
Moduł sprężystości skręcania
Moduł sztywności
Moduł umocnienia przez zgniot
Moduł w próbie zginania
Moduł wiązkości
Moduł względny
Moduł Younga
Moduł zespolony
back to top
N
Nóż Udarowy Młota Wahadłowego (Udarność)
Napięcie wstępne
Naprężenie
Naprężenie obliczeniowe
Naprężenie próbne
Naprężenie przy kruchym pękaniu
Naprężenie przy odkształceniu plastycznym
Naprężenie robocze
Naprężenie rzeczywiste
Naprężenie Ścinania
Naprężenie skręcające
Naprężenie średnie
Naprężenie we włóknie
Naprężenie znamionowe
Natychmiastowa Przestrzeń Robocza
Niepewność Pomiaru
Niewspółśrodkowość obciążenia
back to top
O
Obciążenie
Obciążenie przy zadanym wydłużeniu
Obciążenie przy Zerwaniu (Udarność)
Obciążenie równe wartości granicy plastyczności (Impact)
Obciążenie Wstępne
Obciążenie zgniatające
Obciążenie zrywające
Ochrona próbki
Ochrona próbki (funkcja)
Odchylenie do Maksymalnego Obciążenia (Udarność)
Odkształcenie Inżynierskie
Odkształcenie plastyczne
Odkształcenie Poprzeczne
Odkształcenie przy ściskaniu
Odkształcenie przy skręcaniu
Odkształcenie trwałe po ściskaniu
Odkształcenie wzdłużne
Odkształcenie względne
Odkształcenie względne rzeczywiste
Odporność na kruche pękanie
Odporność na rozdarcie
Odporność na rozszczepienie
Odporność na rozwarstwianie
Odporność na zerwanie
Odporność na zginanie
Odporność na zgniecenie
Oprzyrządowanie Młota Spadowego
Osłona Ochronna
back to top
P
Pasmo Przenoszenia
Peak Maximum/Minimum
Pełna Skala
Pełzanie
Pełzanie dynamiczne
Pętla Histerezy
Pętla Sterowania
Piezoelektryk
Plastyczność
Płyta z Rowkami Teowymi (Udarność)
Podatność
Pomiar
Pomiar Fizyczny
Pomiar Pozorny/Wirtualny
Powrót pełzaniowy
Powtarzalność
Poza Tolerancją (OOT - z ang. out of tolerance)
Próba Natychmiastowa
Próba Odbojowa
Próba Pełzania i Relaksacji Naprężeń
Próba Rozciągania
Próba Twardości
Próba udarności przy rozciąganiu
Próba zmęczeniowa
Próbka
Próbka Materiałowa
Prawo Hooke'a
Prędkość Odkszałcania (Adaptacyjna)
Prędkość Odkształcenia
Prędkość Przyrostu Naprężenia
Prędkość Zderzeniowa
Pręt Dwucięty
Próba odprężania
Próba przełomu
Próba supła
Propagacja Pęknięcia
Przełom Kruchy (Udarność)
Przełom Plastyczny (Udarność)
Przeprężenie
Przetwornik
Przetwornik Ciśnienia
Przewężenie
Przewężenie przekrojowe
Przyciski Programowe
Punkt Inicjacji Pęknięcia
back to top
R
Racjonalizacja
Rama Obciążeniowa
Rampa
Regulacja
Regulacja elementów układu obciążenia maszyny
Relaksacja
Relaksacja naprężeń
Relaksacja naprężeń
Reometr Kapilarny
back to top
S
Samoidentyfikacja
Sieczny moduł sprężystości
Siłownik
Spowolnienie Prędkości (Udarność)
Sprężystość
Sprężystość zwrotna
Stała amplituda
Stłumienie zera
Stolik (Udarność)
Stopień plastyczności
Stosunek naprężenia do odkształcenia
Strefa
Styczny moduł sprężystości
Stymulacja Odkształcenia
Szerokość Odcinka Pomiarowego Próbki
Sztywność
Szybkość odkształcania
Szybkość pełzania
Szybkość Przyrostu Naprężęnia
Szybkość Ścinania
back to top
Ś
Ściśliwość
back to top
T
Temperatura zanikania naprężeń
Termoutwardzalność
Test odrywania spoiny klejowej
Test pełzania
Test rozciągania
Test ściskania
Test ściskania-ugięcia
Test ściśliwości i odprężania
Test skręcania
Test udarności
Test zginania
Test zginania (giętkości)
Tex
Tłumienie
Trawersa
Trawersa (Udarność)
Trend
Trwałość
Trwałość zmęczeniowa
Tryb Autonomiczny
Tryb Sterowania
Twardość
Twardość alfa według Rockwella
Tworzywa Sztuczne
back to top
U
Udarność Metodą Charpy'ego
Ugięcie Całkowite (Udarność)
Umowna granica plastyczności
Urządzenie Sterujące
back to top
V
Versachannel
back to top
W
Wartość nominalna współczynnika
Wartość Średnia
Wartość zadana
Weryfikacja
Wiązkość (odporność) materiału
Wkładka Bijaka
Wskaźnik (Udarność)
Wskaźnik przyczepności
Wskaźnik szybkości płynięcia (MFR, MVR)
Wskaźnik umocnienia przez zgniot
Współczynnik Naprężenia Włókien Zewnętrznych
Współczynnik Odrywania
Współczynnik Umocnienia
Współczynnik Umocnienia Włókien Zewnętrznych
Współczynnik elastyczności
Współczynnik naprężenia asymetrii cyklu
Współczynnik odkształcenia plastycznego
Współczynnik Poissona
Współczynnik redukcji wytrzymałości
Współczynnik spiętrzenia naprężeń
Współczynnik sprężystości
Współczynnik zmęczeniowy
Współczynnik zmniejszenia wytrzymałości zmęczeniow
Wstępna Praca Cykliczna
Wydłużenie
Wydłużenie na granicy plastyczności
Wydłużenie na wyraźnej granicy plastyczności
Wydłużenie ostateczne
Wydłużenie pod obciążeniem
Wydłużenie próbki podczas próby odrywania
Wydłużenie przy zerwaniu
Wydłużenie szczątkowe
Wydłużenie trwałe
Wykładnik umocnienia przez zgniot
Wykres “obciążenie-ugięcie”
Wykres naprężenie-odkształcenie
Wykres S-N (Wöhlera)
Wynik
Wypełniacz
Wyraźna granica plastyczności
Wysokość Swobodnego Opadania (Udarność)
Wyświetlacz Danych w Czasie Rzeczywistym
Wytłaczanie
Wytrzymałość graniczna
Wytrzymałość końcowa spoiny klejowej
Wytrzymałość na destrukcję pod wpływem naprężenia
Wytrzymałość na odrywanie
Wytrzymałość na pełzanie
Wytrzymałość na pełzanie
Wytrzymałość na rozciąganie
Wytrzymałość na rozdzieranie
Wytrzymałość na rozdzieranie ostrzem
Wytrzymałość na rozerwanie
Wytrzymałość na rozwarstwienie
Wytrzymałość na ścinanie
Wytrzymałość na ściskanie
Wytrzymałość na skręcanie
Wytrzymałość na uderzenia
Wytrzymałość na zerwanie
Wytrzymałość na zginanie
Wytrzymałość na zginanie
Wytrzymałość na zgniatanie
Wytrzymałość na złuszczanie
Wytrzymałość rozdzielcza
Wytrzymałość umowna
Wytrzymałość w stanie mokrym
Wytrzymałość węzła
Wytrzymałość włókien na rozciąganie
Wytrzymałość złącza
Wytrzymałość zmęczeniowa
Wytrzymałość zmęczeniowa
back to top
Z
Zdalne Sterowanie
Zgodność Pomiaru
Zmęczenie
Zmęczenie przy ściskaniu
Zmęczeniowy współczynnik karbu
Zracjonalizowany Przetwornik

Wytrzymałość na rozerwanie

Obciążenie lub siła rozciągająca konieczna do rozerwania materiału tekstylnego (np. włókna, przędza) lub skóry. Jest to wielkość analogiczna do obciążenia zrywającego przy pomiarach na rozciąganie. Zazwyczaj wytrzymałość na rozerwanie podaje się w funtach lub funtach na cal szerokości próbki w postaci arkusza.