Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki "cookie" dla zapewnienia optymalnej obsługi Użytkownika. Kontynuując przeglądanie strony internetowej Użytkownik wyraża zgodę na stosowanie plików "cookie". Więcej informacji

Moduł sprężystości poprzecznej w płaskim stanie naprężeń wyznaczony w próbie rozciągania pod kątem +/- 45° (ISO 14129)

Norma ISO 14129 dotyczy procedury wyznaczania charakterystyki naprężenia ścinającego/odkształcenia przy ścinaniu w płaskim stanie naprężeń, w tym wartości modułu sprężystości poprzecznej oraz wytrzymałości na ścinanie kompozytów wzmacnianych włóknami z tworzywa sztucznego w próbie rozciągania po kątem ± 45°. Metodę stosuje się do badań tworzyw termoutwardzalnych i termoplastycznych wykonanych z warstw jednokierunkowych i/lub tkanin zawierających  włókna ułożone w jednym kierunku lub z tkanin z włókien ułożonych pod kątem 45° do osi próbki, gdzie laminat wstępny jest symetryczny do płaszczyzny środkowej próbki. Zazwyczaj wymagane jest, żeby pomiar naprężeń na próbce wykonywany był w kierunku równoległym i prostopadłym do jej osi z użyciem naszego wielokanałowego modułu „Expansion Channel Module” do wzmacniania i odczytywania wyników.

Norma ISO 14129 opisuje sposób przygotowania próbki  - próbka zawierać powinna pas o przekroju prostokątnym z włóknami zorientowanymi pod kątem ± 45° do osi próbki poddawanej działaniu obciążeń rozciągających. W celu wyznaczenia modułu sprężystości poprzecznej wykonuje się pomiary odkształcenia równolegle i pod kątem prostopadłym do osi próbki. Materiały kompozytowe są stosowane często w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym i energetycznym. Ważne jest więc wyznaczenie wpływu naprężeń na wytrzymałość materiału w warunkach zbliżonych do rzeczywistych w jakich pracują elementy wykonane z tych materiałów. Nasza firma może przygotować rozwiązania systemowe i odpowiednie urządzenia umożliwiające wykonanie prób zgodnie z wymaganiami NADCAP.

Zalecamy stosowanie urządzeń uniwersalnych do badań materiałowych serii 3300 lub 5900 wyposażonych w dedykowane do tych badań moduły oprogramowania Bluehill® 3 umożliwiające prowadzenie prac badawczych kompozytów w próbie rozciągania, ścinania, zginania i ściskania.

Firma Instron dostarcza różne rodzaje uchwytów umożliwiających odpowiednie mocowanie próbek, m.in. uchwyty o działaniu klinowym, pneumatycznym lub hydraulicznym. Zastosowanie uchwytów uzależnione jest od wykonywanych prób i badanych materiałów. Dodatkowo, zalecamy przeczytanie normy ISO 14129 w celu zapoznania się z wymaganiami dotyczącymi stosowania oprzyrządowania i parametrów niezbędnych do wykonania próby materiału poddawanego badaniom.


Informacje o tym rozwiązaniu

Normy i standardy ISO 14129
Typ próbki: Prostokątna
Materials: Kompozyty
Typ przyrządu do badań: Rozciąganie | Ścinanie
Sektor biznesowy: Aerospace and Suppliers | Automotive/Truck/Rail/Shipbuilding
ISO 14129 Graph and Results

You are viewing a static image in place of an informative flash animation. Please download Adobe® Flash Player and refresh this page to view the animation.
Jesteś zainteresowany tym rozwiązaniem?
Skontaktuj się z nami

Literatura związana z tematem

5900 Series Brochure   5900 Series Brochure
Bluehill 3 Composites Application Module   Bluehill 3 Composites Application Module
Bluehill 3 Testing Software Brochure   Bluehill 3 Testing Software Brochure
Expansion Channel Module for 5900 Series Testing Systems   Expansion Channel Module for 5900 Series Testing Systems
Hydraulic Wedge Action Grips - 250 kN (Cat.No. 2742-501)   Hydraulic Wedge Action Grips - 250 kN (Cat.No. 2742-501)
Seria 3300 - uniwersalne systemy do badań wytrzymałościowych   Seria 3300 - uniwersalne systemy do badań wytrzymałościowych

Nasze laboratoria

Laboratoria aplikacyjne firmy Instron zajmują się zarówno pracami badawczymi i rozwojowymi, jak i wykonywaniem badań próbek od klientów, aby pomóc w doborze właściwego wyposażenia.
Skontaktuj się z naszymi specjalistami do spraw zastosowań , aby określić rozwiązanie najlepsze dla Ciebie! Skontaktuj się z naszym specjalistą do spraw zastosowań